cmentarz

Uroczystości 30 IX – 3 X 2016

Harmonogram Obchodów uroczystości związanych z upamiętnieniem poległej podczas
Powstania Warszawskiego ludności cywilnej 30 września – 3 października, 2016 r.
przygotowanych przez Wolskie Centrum Kultury oraz Urząd Dzielnicy Wola.

Czytaj dalej…