Aktualności » Sesja Rady Woli z Panią Wandą Traczyk-Stawską

Pani Wanda Traczyk-Stawska przekazała radnym Woli książkę o Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Prezydium i Radni Woli zaprosili na sesję Rady panią Wandę Traczyk Stawską.

Pani Wanda, która od lat walczy o godność pochowanych na Cmentarzu Powstańców Warszawy, znajdującym się na warszawskiej Woli, dziś po raz pierwszy mogła wystąpić przed radnymi i zarządem warszawskiej dzielnicy Wola.

Był to bardzo wzruszający akcent sesji Rady Woli.

Pani Wanda na mównicy - po lewej stronie zasiada Zarząd Dzielnicy

po lewej stronie zasiada Zarząd Dzielnicy


Po odegraniu Warszawianki, od której rozpoczynają się sesje, Przewodnicząca Rady Woli, Pani Ewa Statkiewicz, przywitała wszystkich obecnych, a szczególnie gościa dzisiejszej sesji rady, panią Wandę Traczyk-Stawską, którą zaprosiła do zabrania głosu serdecznie gratulując wyróżnienia nagrodą Gazety Stołecznej, czyli „Stołka”.

Pani Wanda powiedziała naszej redakcji, wczoraj, po odbiorze nagrody Gazety Stołecznej:

Nagroda „Stołka” to wielkie wyróżnienie, ale nie traktuję jej, jako osobiste wyróżnienie dla starszej pani, uczestniczki Powstania Warszawskiego, a jako nagrodę dla wszystkich ludzi, walczących o przywrócenie wszystkim Polakom, tej największej na świecie nekropolii, symbolu zrywu wolnościowego.

Troszkę przy naszej pomocy, Urząd Dzielnicy Wola, Samorząd Warszawy, Wojewoda, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Muzeum Powstania Warszawskiego, harcerze zrobili już bardzo wiele.

My uparcie dążymy, żeby i Cmentarz, i przyległy park, były miejscem refleksji nad historią, prawdą o Powstaniu , refleksji nad tym, że wolność nie jest dana na zawsze, że nakłada na nas i dzisiaj obowiązki. Tylko w parku jest miejsce na Ścianę Pamięci i na Izbę Pamięci , dzięki zaistnienia tych obiektów można będzie nareszcie uczcić poległych i pomordowanych , będą mogły się pojawić ich nazwiska . Zabiegamy u pani minister Małgorzaty Omilanowskiej o wystąpienie do Prezydenta RP o uznanie tego terenu za „Pomnik Historii”

Marzy mi się, żeby te prochy w kurhanie przy pomniku stały się symbolicznym grobem rodzinnym Warszawiaków, szczególnie dla tych, którzy zamieszkują tu od niedawna i nie mają na warszawskich cmentarzach grobów rodzinnych. Tu najłatwiej nauczyć młode pokolenia szacunku dla zmarłych, historii, patriotyzmu.

Dziękuję dziennikarzom Gazety Stołecznej, to oni jako pierwsi zaczęli pisać o Cmentarzu, panu Andrzejowi Osęce (A. Osęka 1994 „Cmentarz zamaskowany”) i wszystkim którzy do dziś nas wspierają swoim artykułami, a szczególnie panom: Jerzemu Majewskiemu i Tomaszowi Urzykowskiemu.

Nie było dużo czasu na wystąpienie, bo dzisiejsza sesja obfitowała w wiele ważnych punktów.

Pani Wanda dziękując za możliwość przemówienia do radnych i zarządu dzielnicy oraz mieszkańców, którzy byli obecni na sesji, zwróciła obecnym uwagę, że wyróżnienie „Stołkiem” jest jednakowo jej jak i wszystkich obecnych, którzy to wspierali i jest nadzieja, że będą to robić nadal.
By wspierali działania Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Mimo, iż już bardzo dużo zostało zrobione, by Cmentarz Powstania Warszawskiego zaczął odzyskiwać należną mu godność ,0przed Komitetem i Dzielnicą Wola, na której terenie znajduje się ten wojenny cmentarz, stoi jeszcze wiele zadań.

Pani Wanda w imieniu Komitetu powiedziała, że liczy na dobrą współpracę z radnymi i zarządem dzielnicy.

Przypomniała również, że Urząd Miasta oddał cmentarzowi obszar istniejącego tam Parku Powstańców Warszawy, który miał być w pierwszych projektach jego częścią, a gdzie ma powstać Izba Pamięci i Ściana Pamięci.

Na Ścianie Pamięci (planowana na ok. 1100 m) mają pojawić się nazwiska poległych we Powstaniu Warszawskim mieszkańców Warszawy i Żołnierzy Powstania.

W trakcie wystąpienia Pani Wandy, radnym i zarządowi Woli, wręczono książki wydane staraniem Komitetu ds. CPW „Historia zapomnianego Cmentarza”.

Radni Woli przeglądają książkę

przeglądają książkę

Za wystąpienie Pani Wandy wszyscy obecni podziękowali olbrzymimi oklaskami. Można powiedzieć, że była to owacja na stojąco.

Pani Przewodnicząca Ewa Statkiewicz i Pan Wiceprzewodniczący Tomasz Kruszyński wręczyli Pani Wandzie piękny bukiet kwiatów i upominki, wśród których była książka „Poległym Niepokonanym” autorstwa Edwarda Kołodziejczyka, wydana w 2014 przez Urząd Dzielnicy Woli.

Wręczenie kwiatów i prezentów Rady Woli dla Pani Wandy Traczyk Stawskiej

i prezentów Rady Woli dla Pani Wandy Traczyk Stawskiej

Komitet, za naszym pośrednictwem, składa serdeczne podziękowania Radnym Woli za umożliwienie dzisiejszego spotkania.