Aktualności » Nie zapomnij o Nich

Tyle naprawdę żyjemy, ile żyje pamięć o nas – Jan Karski

Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 roku prowadzi zbiórkę publiczną pod honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. Pączek

Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. Pączek

Celem zbiórki jest budowa i renowacja zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich pochowanych na terenie całego kraju.

Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone także na budowę i renowację miejsc pamięci, przede wszystkim tablic pamiątkowych i pomników związanych z Powstaniem Warszawskim, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas corocznych zbiórek organizowanych od 2005 roku przez Muzeum i Komitet zebrano ponad pół miliona złotych. Dzięki tym środkom udało się wyremontować ponad 100 zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich.

W 2015 roku Komitet rozpoczął akcję „Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich!”, której celem jest promowanie zbiórki w mediach oraz pokazanie jak ważna jest, dla żyjących Powstańców, pamięć o ich poległych towarzyszach broni.

W skład Komitetu wchodzą

  • Wanda Traczyk-Stawska – Powstaniec Warszawski
  • Stanisław Krakowski – Powstaniec Warszawski
  • Bartosz Giedrys – MPW
  • Jarosław Maliniak – MPW
  • Patryk Markuszewski – MPW
  • Tymoteusz Próchnik – MPW

Wpłaty:

przelewów można dokonywać na numer rachunku bankowego:

26 1060 0076 0000 3310 0019 6191

Muzeum Powstania Warszawskiego,
ul. Grzybowska 79, Warszawa.
Tytuł: nie zapomnij o nas.

Informacje i wyjaśnienia: tel. +48 500 098 615
http://niezapomnijonas.pl/