Wicewojewoda Dariusz Piątek, kierownik robót i Adam Siwek z ROWiM