Wanda Traczyk-Stawska i Andrzej Kunert sekretarz ROPWiM