W tym miejscu powstanie wejście z dwoma pylonami i wmurowaną w chodnik nazwą cmentarza