Prace przy kwaterach obok zachodniego muru cmentarza 3