Od prawej Wojewoda Mazowiecki Jazek Kozłowski, Halina Lipke z Urzędu Wojewódzkiego, Danuta Kruk, Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Barbara Siedlecka z Komitetu CPW