Aktualności » Apel w sprawie Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Znamy imiona i nazwiska zaledwie 3,5 tysiąca osób spośród 104 tysięcy.

Dlatego zwracamy się do osób i instytucji zarówno w Polsce, jaki i poza jej granicami z gorącym apelem o wszelką pomoc i współdziałanie w wielkim dziele przywracania tożsamości bohaterom dotąd bezimiennym.

 

Wszelkie informacje, przekazy rodzinne, zachowane być może, a dziś bezcenne relacje naocznych świadków powstańczych pochówków lub ekshumacji, kierować należy na adres:

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
z dopiskiem POWSTANIE WARSZAWSKIE.

Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy
Armii Krajowej

kontakt : Wanda Traczyk-Stawska tel. +48 22 815 36 13

mail: cpw1944@gmail.com