Aktualności » 1 listopada na Cmentarzu Powstańców Warszawskich

Na CPW pojawiły się tłumy warszawiaków. Harcerze pełnili warty i opowiadali o powstańcach. Jak Pani Wanda Traczyk Stawska.

Polegli Niepokonani - 1-XI-2016

1-XI-2016

Na Cmentarz członkowie Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy zaprosili księdza dr Jana Dohnalika, kanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Pani Wanda Traczyk Stawska pseudonim Pączek, jest bardzo lubiana i rozpoznawana przez warszawiaków. Tak było i dzisiaj przy pomniku Polegli Niepokonani na CPW. Wyrazy uszanowania, pytania, rozmowy, młodzi rodzice przedstawiali swe małe pociechy by poznały pokazywali żywą historię tamtych dni.

Pani Wanda z mieszkańcami. Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy

Na Cmentarz członkowie Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy zaprosili księdza dr Jana Dohnalika, kanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Punktualnie o 12:00 rozpoczęła się modlitwa za poległych Powstańców i zamordowaną ludność cywilną, którą poprowadził ksiądz Dohnalik.

Razem z księdzem, przy kurhanie, w którym spoczywają prochy ponad 50 000 warszawiaków, zebrało się i uczestniczyło w modlitwie kilkadziesiąt osób.

Modlitwa przy kurhanie. Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy

Modlitwa przy kurhanie. Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy

Po tej uroczystej chwili pani Wanda wcieliła się w role przewodnika i pokazała księdzu kilka miejsc. Byli przy kwaterze powstańczych łączniczek, dzieci Wandy Lurie oraz przy kwaterze gdzie spoczywa jedna z najdzielniejszych uczestniczek Powstania Warszawskiego. Maria Cetys ps. Szympans.

Warta harcerska. Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy

Przy kwaterze łączniczek. Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy

Ksiądz Dohnalik pochodzi z Krakowa a w Warszawie jest od 5 lat odkąd, 14 stycznia 2011 roku, Biskup Polowy WP Józef Guzdek mianował go kanclerzem Kurii Polowej Wojska Polskiego.

Ks. dr Jan Dohnalik jest kapłanem Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2001 r. W latach 2001-2003 pracował jako wikariusz w Parafii pw. św. Piotra w Wadowicach.W latach 2003-2010 studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Studia uwieńczył doktoratem z prawa kanonicznego broniąc rozprawy pt. „Obowiązek wielkanocny. Normy prawne dotyczące corocznej Komunii i spowiedzi w świetle tradycji kanonicznej”. Od 2010 r. jest także pracownikiem naukowym Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Specjalizuje się w prawie kanonicznym.

Wczorajszemu spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy niestety towarzyszyła deszczowa pogoda.

Ze spaceru po cmentarzu

Opowieść o łączniczkach:

Opowieść o Wandzie Lurie: