Kontakt

Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy
przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00 927 Warszawa
„Powstanie Warszawskie”

Poczta elektroniczna:
cpw1944@gmail.com